Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη και περίληψη για την "Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιαού χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου" με κωδικό ΟΠΣ 5008101

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 320.851,61€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών για τη διαμόρφωση του εκθεσιακούχώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου»​

Ημερομηνία:

15/10/2019 - 09/12/2019

Τόπος:

  • Πολύγυρος, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

15/10/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις