Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γ' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς
Διενέργεια Γ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 18333/05-03-2019 (ΑΔΑ:7ΜΞΚΗ-ΨΒΓ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 280,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 230,00 τ.μ., εκ των οποίων 160,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 70,00 τ.μ. για
αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις