Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Πύλη για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση». Αριθμός Διακήρυξης 1/2019

​Υλοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης για την Καλλιτεχνική Εκπαίδευση. Στο αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού ιστορικού χαρακτήρα για μελλοντική αξιοποίηση και πρόσβαση σε επιλεγμένο τμήμα αυτού μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (e-library). Η πλατφόρμα θα παρέχει πλήρως ηλεκτρονικοποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους Καλλιτεχνικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που συναλλάσσονται με το ΥΠΠΟΑ 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις