Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του/της Καλλιτεχνικού/-ης Διευθυντή/-ριας στο Εθνικό Θέατρο

Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του/της Καλλιτεχνικού/-ης Διευθυντή/-ριας στο Εθνικό Θέατρο (σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 271521/22652/22070/700/21.5.2019 Υπουργική Απόφαση), ορίζεται ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης: 05/6/2019

Ημερομηνία λήξης: 04/7/2019

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις