Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τελικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων (Κατάταξης και Αποκλειομένων) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τη ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ κατ' εφαρμογή των Άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει ( Προκήρυξη ΑΔΑ: ΨΖΕΥ4653Π4-ΟΨΟ)

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τομέα Πολιτισμού γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/378060/25523/20586/6007/31-07-2018 Προκήρυξης, (ΑΔΑ: ΨΖΕΥ4653Π4-ΟΨΟ), για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέα Πολιτισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως ισχύει και μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίσθηκαν από το Σ.Ε.Π., Τελικός Πίνακας Κατάταξης ανά Διεύθυνση και Τελικός Πίνακας Αποκλειομένων, για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:

Α. Κεντρική Υπηρεσία

1. Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

2. Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

3. Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

4. Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης

5. Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες

6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων

7. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου

8. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

9.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας

10. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

11.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

12.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

13.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

14.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mai) για την ακριβή κατάταξή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ).

 

Τηλ Επικοινωνίας: 213 13 22 247, 213 13 22 420,
E-mail: sep@culture.gr  

Αρμόδια Υπηρεσία: Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του ΥΠΠΟΑ

Ημερομηνία:

27/05/2019 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/05/2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις