Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Μίσθωση ανυψωτικών τροχοφόρων μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους για τις ανάγκες του έργου "Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων της Δωδώνης-Φάση Α

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για τημίσθωση ανυψωτικών τροχοφόρων μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους, γιατις ανάγκες του έργου αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, στοπλαίσιο του 4ου υποέργου «Μίσθωση ανυψωτικών τροχοφόρων μηχανημάτων», τουέργου  «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξητου θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’».

Ημερομηνία:

17/04/2018 - 05/06/2018

Τόπος:

  • Ιωάννινα, Ιωαννίνων

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

17/04/2018

Έτος:

2018
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις