Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Λίνα Μενδώνη: Αναγκαία η επίλυση νομικών ζητημάτων, που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με την εφαρμογή πανευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου

​Η προστασία του μέλλοντος των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν το θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, σήμερα, στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχε η Λίνα Μενδώνη.

Στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι «η ταχύτατη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, παρέχει, προφανώς, πρωτοφανείς δυνατότητες καινοτόμου δημιουργικότητας. Όμως, εγείρει σημαντικές προκλήσεις σε νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό και εντέλει ευρύτερα πολιτισμικό επίπεδο».

Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε, στην παρέμβασή της, «ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προσεγγίζει συνολικά το ζήτημα της διείσδυσης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence), με στόχο την διαμόρφωση ενός πλαισίου στρατηγικών κατευθύνσεων και χάραξης πολιτικής, σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Πολιτισμού, με χρονικό ορίζοντα το 2030. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων, ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα για την υλοποίηση κοινών δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών. Στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο, η ενημέρωση, η εξοικείωση και η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει σταδιακά να αποκτά θέση στα προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης και ενίσχυσης νέων δεξιοτήτων των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του χώρου, με ενθάρρυνση και έμπρακτη στήριξη της διατομεακής, διεπιστημονικής και διασυνοριακής συνεργασίας».​

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «η επιμόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ευρύτερα, στις ψηφιακές τεχνολογίες, πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα και στο επίπεδο της ΕΕ, με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυνατότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτισμό. Μέσω νέων και υφιστάμενων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και μηχανισμών, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Είναι, επίσης, σημαντικές οι συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων, ευρείας εφαρμογής.  «Για να επιτευχθεί αυτό, σημείωσε, εμφατικά, η Υπουργός Πολιτισμού, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των σύνθετων νομικών ζητημάτων, που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με την κατάρτιση και εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, το οποίο να διέπει τα δικαιώματα και τις ευθύνες επί των έργων, τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύοντας, ταυτόχρονα, τα έργα των παραδοσιακών πνευματικών δημιουργών. Η συνεργασία και ο διαμοιρασμός τεχνογνωσίας και πόρων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και με τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αποθετηρίου, θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των Κρατών-Μελών και θα συμβάλει στη συλλογική ανάπτυξη και πρόοδο, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η τεχνολογική πρόοδος θα εναρμονίζεται με τις διαρκείς κοινές αξίες της Δημιουργικότητας, του Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού».

 

 

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​