Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών για την ίδρυση Κρατικής Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων

​Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Υάκινθος υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού αναθέτει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και τον καθορισμό των αναγκαίων υποδομών για την ίδρυση Κρατικής Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων. Το ΥΠΠΟ χρηματοδοτεί το έργο προϋπολογισμού 260.000 από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ίδρυση και η λειτουργία της νέας Σχολής αποσκοπούν στην κατάρτιση τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων υψηλής εξειδίκευσης, ώστε να μπορούν ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση, τόσο της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής όσο και για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι να διαμορφωθούν οκτώ εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, με έμφαση σε νέες δεξιότητες, που θα αποτελέσουν τον κορμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης από την Σχολή και να περιγραφούν οι αναγκαίες κτηριακές υποδομές, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, για την εγκατάσταση της Σχολής.

Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται σε ερευνητική ομάδα καθηγητών/τριών, που θεραπεύουν συναφή γνωστικά αντικείμενα σε ΑΕΙ της Ελλάδας, αλλά και σε αντίστοιχες σχολές εγνωσμένου κύρους του εξωτερικού, καθώς και με τη συμμετοχή επαγγελματιών της εκάστοτε ειδικότητας που χαίρουν ευρείας αναγνώρισης από τον κόσμο της εγχώριας αγοράς.

Η σύνταξη κάθε προγράμματος σπουδών ανατίθεται σε τετραμελή επιτροπή, υπό την εποπτεία επταμελούς ερευνητικής ομάδας αποτελούμενης από επτά μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ, ενώ στο ερευνητικό έργο θα απασχοληθούν συνολικά 32 ειδικοί επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικοί. Επιστημονικά υπεύθυνος για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται ο καθηγητής του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ Απόστολος Καρακάσης.

Η ίδρυση Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική του ΥΠΠΟ για την ενίσχυση του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα. Αποσκοπεί στην κατάρτιση επαγγελματιών υψηλού επιπέδου, με την παροχή κατοχυρωμένων και αναγνωρισμένων σπουδών, που θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση σε νέες και παραδοσιακές ειδικότητες του οπτικοακουστικού τομέα. Το Υπουργείο Πολιτισμού εμπιστεύεται, στο σημαντικό αυτό έργο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε τα προγράμματα σπουδών να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς τάσεις, τις ποιοτικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινηματογραφικών παραγωγών, τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και την επιταγή της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

  
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​