Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας ύψους 800.000 ευρώ από το ΥΠΠΟ για την ανάπτυξη του κλασικού και σύγχρονου χορού

Εγκρίσεις συνολικού ύψους 800.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 7 Φεβρουαρίου 2023, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε Ομάδες Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, με σκοπό την υλοποίηση Παραγωγών, ερευνητικού έργου, Φεστιβάλ και Περιοδειών Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την περίοδο 2023-2024. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟ υποβλήθηκαν συνολικά 84 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 45 (29 για παραγωγές, 3 για Φεστιβάλ, 5 για περιοδείες και 8 για ερευνητικούς σκοπούς).

Η πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη παραγωγής έργου κλασικού και σύγχρονου χορού, συναφών φεστιβάλ καθώς και δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον χορό, συμμετοχή σε περιοδείες, διεθνείς δράσεις, διοργανώσεις κ.ά., που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης του χορού.


Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού αποτελούμενη από τους :

1. Μηλιοπούλου Μαρία, πρώην Α΄ χορεύτρια της Ε.Λ.Σ., ως Πρόεδρος

2. Τσιντζιλώνη Στεριανή, θεωρητικό χορού, ως Αντιπρόεδρος

3. Κοσμίδη Κυριάκο, χορογράφο, χοροδιδάσκαλο, ως μέλος

4. Ζούκα Αναστασία, χορογράφο, ως μέλος

5. Παναγιωτάρα Παναγιώτα (Μπετίνα), Δραματουργός, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος

μελέτησε διεξοδικά τα αιτήματα και γνωμοδότησε ομόφωνα για την οικονομική ενίσχυση ή/και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση σε 45 ομάδες χορού.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ποσά επιχορήγησης ή/και παροχή αιγίδας στα "Σχετικά Αρχεία".


 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​